Priser

Ganska Företagspartner AB tillämpar en både enkel och transparent prissättning.
Nya kunder erbjuds för närvarande följande introduktionspriser.

Löpande redovisning            595 kr/tim
Övriga ekonomitjänster *)   695 kr/tim
Övriga konsulttjänster **)   895 kr/tim

Minsta debiterbara enhet utgörs av påbörjad halvtimme.

Körning debiteras med 37 kr/mil.

Priserna gäller 2017.

Det är vid behov möjligt med fastprisavtal.

*) Med övriga ekonomitjänster avses t ex löner, bokslut, årsredovisning, deklaration och ekonomisk rådgivning.

**) Med övriga konsulttjänster avses övriga verksamhetsrelaterade tjänster och rådgivning inom t ex verksamhetsutveckling och affärssystem. Kort och gott allt som inte faller inom ramen för löpande redovisning eller övriga ekonomitjänster.

Allmänna villkor SRF