Utökade resurser

Maria, som varit anställd på deltid sedan 2018-01-01 börjar arbeta heltid 2018-09-01. Denna resursförstärkning innebär, åtminstone initialt, att det kommer att finnas ”lite tid för annat” och det kan vara bra att känna till om det dyker upp något som ni själva, eller någon i er närhet, behöver hjälp med. Maria arbetar både med redovisning och löner så det är en värdefull förstärkning som också kommer frigöra lite tid för Urban.