Omsättnings-/omställningsstöd – Nytt åtgärdspaket från regeringen

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har tagit fram ett förslag på ett nytt stöd som ska medverka till att företag skall kunna överbrygga den akuta krisen och underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet till nya förutsättningar.

För att få det föreslagna stödet krävs att företaget har tappat minst 30% av omsättningen under mars-april 2020 jämfört med motsvarande månader 2019. Vidare gäller att bolaget haft en omsättning på minst 250 000 kr det senaste räkenskapsåret samt inneha F-skattsedel.

Storleken på stödet beror på hur mycket omsättning man tappat och kommer att variera mellan 22,5 – 75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

Alla detaljer kring det här stödet, som inriktar sig på de branscher och företag som drabbats värst av pandemin, är inte klara, men det är Skatteverket som kommer att administrera detta och målsättningen är att stödet skall kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

För mer information se:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-baserat-pa-omsattningstapp/

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer

https://online.blinfo.se/BlioViewArticle.do?number=webb%7conline%7c1%7c20:185&q=6448876