Affärssystem

Visma, Björn Lundén, Fortnox, E-conomic…Erfarenheter finns från flera olika ekonomi- och affärssystem, med Pyramid som specialitet där det finns avancerade kunskaper och erfarenheter från implementering, vidareutveckling och anpassningar.

Men, det är inte bara själva ekonomisystemet som är av betydelse utan också olika stödsystem, t ex för att lösa scanning av leverantörsfakturor alternativ e-fakturering till kunder, eller så behöver man bringa ordning i ett artikelregister, etc, etc.

Vår ambition är att kunna utgöra ett bollplank och stöd för att på så sätt fylla tomrummet mellan användare och utvecklare, vilket minskar risken för missförstånd, fel, förseningar och merkostnader.

Redovisning, bokföring, löner. Bokslut, årsredovisning, deklaration. Löner, rådgivning, verksamhetsutveckling. SRF, auktoriserad, redovisningskonsult. Åstorp, Klippan, Bjuv. Helsingborg, Landskrona, Ängelholm.