Bokföring, redovisning, bokslut, deklaration

Mer än bara redovisning!

Vi tillhandahåller sedvanliga ekonomitjänster som bokföring, redovisning, bokslut, deklaration, bokslut, årsredovisning, deklaration och rådgivning. Vi medverkar också aktivt för att utveckla din verksamhet och utgöra ett bollplank i den dagliga driften. I tillägg till detta finns kunskaper och erfarenheter från IT, försäljning och ledningsarbete. Detta tillsammans med ett stort kontaktnät av revisorer, IT-konsulter, reklamfirmor m fl gör att vi erbjuder “Mer än bara redovisning!”.

I många mindre och mellanstora bolag försöker man ofta klara (alldeles för) mycket på egen hand och man ägnar alltför mycket tid åt att administrera i stället för att ägna sig åt kärnverksamheten och det som genererar intäkter. Fokus hamnar helt enkelt på fel saker!

Ibland kan det räcka med att få hjälp med t ex bokföringen, men inte sällan är det på flera områden man behöver stöd och avlastning och det är här som Ganska Företagspartner AB (“Ganska”) kommer in i bilden.

Läs gärna mer om en del av det vi kan bistå med under respektive underrubrik till “Våra tjänster” i menyn.

För vårt arbete tillämpar vi en både enkel och transparent prissättning.

Låter det intressant är du välkommen att kontakta oss oss för mer information!

Löpande redovisning            599 kr/tim
Löneadministration               699 kr/tim
Övriga ekonomitjänster *)    799 kr/tim
Övriga konsulttjänster **)     899 kr/tim

Minsta debiterbara enhet utgörs av påbörjad halvtimme.

Körning debiteras med 50 kr/mil.

Priserna gäller fr om 2019-01-01.

Det är vid behov möjligt med fastprisavtal och utifrån behov och önskemål kan arbetet förläggas på plats hos er och/eller hos “Ganska”.

*) Med övriga ekonomitjänster avses t ex bokslut, årsredovisning, deklaration och ekonomisk rådgivning.

**) Med övriga konsulttjänster avses övriga verksamhetsrelaterade tjänster och rådgivning inom t ex verksamhetsutveckling och affärssystem. Kort och gott allt som inte faller inom ramen för löpande redovisning eller övriga ekonomitjänster.

Allmänna villkor SRF

Bokföring, redovisning, bokslut, deklaration. Löner, årsredovisning, rådgivning, verksamhetsutveckling. SRF, auktoriserad, redovisningskonsult. Åstorp, Klippan, Bjuv. Helsingborg, Landskrona, Ängelholm med omnejd.