Våra tjänster

Mer än bara redovisning!

I många mindre och mellanstora bolag försöker man ofta klara (alldeles för) mycket på egen hand och man ägnar alltför mycket tid åt att administrera i stället för att ägna sig åt kärnverksamheten och det som genererar intäkter. Fokus hamnar helt enkelt på fel saker!

Ibland kan det räcka med att få hjälp med t ex bokföringen, men inte sällan är det på flera områden man behöver stöd och avlastning och det är här som Ganska Företagspartner AB (“Ganska”) kommer in i bilden.

“Ganska” tillhandahåller sedvanliga ekonomitjänster som bokföring, bokslut, årsredovisning, deklaration och rådgivning. Vi medverkar också aktivt för att utveckla din verksamhet och utgöra ett bollplank i den dagliga driften. I tillägg till detta finns kunskaper och erfarenheter från IT, försäljning och ledningsarbete. Detta tillsammans med ett stort kontaktnät av revisorer, IT-konsulter, reklamfirmor m fl gör att vi erbjuder “Mer än bara redovisning!”.

Utifrån behov och önskemål kan arbetet förläggas på plats hos er och/eller hos “Ganska”. För priser, se här!