Bokföring, redovisning, bokslut, årsredovisning och deklaration. Löner, rådgivning och verksamhetsutveckling. SRF- auktoriserad redovisningskonsult i Åstorp.

Ganska Företagspartner AB

Ganska Företagspartner AB

Affärsidé

Att utgöra en aktiv och mervärdesskapande samarbetspartner inom redovisning, löner, rådgivning och verksamhetsutveckling.

Vision

Att bli den huvudsakliga samarbetspartnern till lokala mindre företag som ”är på väg någonstans” och som behöver hjälp att ta sig dit.

Våra uppdragsgivare, som vanligtvis faller inom ramen för Bolagsverkets definition på mindre företag med 1-50 anställda och en omsättning upp till 80 miljoner kronor, står ofta inför en förändring och/eller en tillväxt alternativt har problem eller annat specifikt behov när de kontaktar oss. 

Mission

Genom att vara lyhörda vad avser våra uppdragsgivares behov och önskemål skall vi kontinuerligt utveckla och anpassa våra tjänster och nätverk för att bli den huvudsakliga samarbetspartner vi strävar efter att bli.

Vi kanske inte alltid löser alla uppgifter själv, men vår målsättning är att lösningen åtminstone skall finnas i vårt nätverk!

Vår värdegrund

Vi skall ha

– ett stort personligt engagemang och en seriös inställning till vårt arbete.
– en öppen, respektfull och ärlig inställning till våra kunder, leverantörer och medarbetare.
– roligt på jobbet!

Läs mer om vad vi kan göra för er: Tjänster.

Våra kunder kommer i huvudsak från närområdet, dvs Åstorp, Klippan, Helsingborg, Landskrona och Ängelholm med omnejd, men beroende på uppdragets karaktär har vi hela Sverige som upptagningsområde.