Mer än bara redovisning!

Ganska Företagspartner AB tillhandahåller sedvanliga ekonomitjänster som bokföring, bokslut, årsredovisning, deklaration och rådgivning. Vi medverkar också aktivt för att utveckla din verksamhet och utgöra ett bollplank i den dagliga driften. I tillägg till detta finns kunskaper och erfarenheter från IT, försäljning och ledningsarbete. Detta tillsammans med ett stort kontaktnät av revisorer, IT-konsulter, reklamfirmor m fl gör att vi erbjuder “Mer än bara redovisning!”.

Affärsidé

Att utgöra en preaktiv och mervärdeskapande samarbetspartner inom redovisning, rådgivning och verksamhetsutveckling.

Med ett preaktivt förhållningssätt försöker vi förutse framtiden och planera utifrån detta. Bättre att förekomma än att förekommas!

Vision

Att bli den huvudsakliga samarbetspartnern till lokala mindre företag som ”är på väg någonstans” och som behöver hjälp att ta sig dit.

Våra uppdragsgivare, som vanligtvis faller inom ramen för Bolagsverkets definition på mindre företag med 1-50 anställda och en omsättning upp till 80 miljoner kronor, står ofta inför en förändring alternativt har problem eller annat specifikt behov när de kontaktar oss. Utöver sedvanliga ekonomitjänster är vi behjälpliga inom bolagsbildningar, ombildningar och verksamhetsutveckling, men också vid upphandling och implementering av ekonomisystem och IT-tjänster, mm.

Mission

Genom att vara lyhörda vad avser våra uppdragsgivares behov och önskemål skall vi kontinuerligt utveckla och anpassa våra tjänster och nätverk för att bli den huvudsakliga samarbetspartner vi strävar efter att bli.

Vi kanske inte alltid löser alla uppgifter själv, men vår målsättning är att lösningen åtminstone skall finnas i vårt nätverk!

Värdegrund

Vi skall ha

  • ett stort personligt engagemang och en seriös inställning till vårt arbete.
  • en öppen, respektfull och ärlig inställning till våra kunder, leverantörer och medarbetare.
  • roligt på jobbet!

 

I många mindre och mellanstora bolag försöker man ofta klara (alldeles för) mycket på egen hand och man ägnar alltför mycket tid åt att administrera i stället för att ägna sig åt kärnverksamheten och det som genererar intäkter. Fokus hamnar helt enkelt på fel saker!

Ibland kan det räcka med att få hjälp med t ex bokföringen, men inte sällan är det på flera områden man behöver stöd och avlastning och det är här som Ganska Företagspartner AB (“Ganska”) kommer in i bilden.

Utifrån behov och önskemål kan arbetet förläggas på plats hos er och/eller hos “Ganska”. För priser, se här!

Redovisning, redovisningsbyrå, auktoriserad, redovisningskonsult, SRF, bokföring, bokföringsbyrå, löner, rådgivning, bokslut, årsredovisning, deklaration, verksamhetsutveckling. Åstorp, nordvästra Skåne, Klippan, Helsingborg, Landskrona, Ängelholm, Bjuv.