Affärsidé

Att utgöra en aktiv och mervärdesskapande samarbetspartner inom redovisning, löner, rådgivning och verksamhetsutveckling.

Vision

Att bli den huvudsakliga samarbetspartnern till lokala mindre företag som ”är på väg någonstans” och som behöver hjälp att ta sig dit.

Våra uppdragsgivare faller vanligtvis inom ramen för Bolagsverkets definition på mindre företag med 1-50 anställda och en omsättning upp till 80 miljoner kronor.

Mission

Genom att vara lyhörda vad avser våra uppdragsgivares behov och önskemål skall vi kontinuerligt utveckla och anpassa våra tjänster och nätverk för att bli den huvudsakliga samarbetspartner vi strävar efter att bli.

Vår värdegrund

Vi skall ha

– ett stort personligt engagemang och en seriös inställning till vårt arbete.
– en öppen, respektfull och ärlig inställning till våra kunder, leverantörer och medarbetare.
– roligt på jobbet!

Läs mer om vad vi kan göra för er: Tjänster.

Våra kunder kommer i huvudsak från närområdet men beroende på uppdragets karaktär har vi hela Sverige som upptagningsområde.

Bokföring, redovisning, bokslut, årsredovisning och deklaration. Löner, rådgivning och verksamhetsutveckling. SRF- auktoriserad redovisningskonsult i Åstorp.