Bokföring, redovisning, bokslut, årsbokslut, deklaration, löner, rådgivning

Våra tjänster

Vi tillhandahåller sedvanliga ekonomitjänster som bokföring, redovisning, bokslut, deklaration, bokslut, årsredovisning, deklaration, löner och rådgivning. 

Vi medverkar också aktivt för att utveckla din verksamhet och utgöra ett bollplank i den dagliga driften. Kunskaper och erfarenheter finns från IT, försäljning och ledningsarbete, vilket tillsammans med ett stort kontaktnät av revisorer, IT-konsulter, reklamfirmor m fl gör att vi kan erbjuda “mer än bara redovisning”.

Redovisning

Det finns ett gammalt ordspråk som säger “Skomakarebliv vid din läst!” vilket vi försöker efterleva för att inte riskera bli alltför “spretiga” och ha otillräckliga kunskaper och erfarenheter som krävs för uppdraget. Våra kunder inom redovisning är i huvudsak aktiebolag och enskilda firmor inom handels- eller tjänstesektorn.

Som auktoriserad redovisningskonsult och medlem i Srf konsulterna arbetar man enligt REX, Svensk standard för redovisningstjänster, samtidigt som det ställs krav på fortlöpande vidareutbildning och ansvarsförsäkring mm. Detta skapar ett mervärde och trygghet för Dig som kund! Läs gärna mer på www.srfkonsult.se!

Du kan få hjälp med bokföring, skattedeklarationer, bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration mm.

Löner

Allt efterhand sammansättningen av våra uppdrag har förändrats har också inslaget av löneadministration blivit allt större och vi hanterar nu löner alltifrån den enskilde företagaren till personalintensiv konsultverksamhet med upp till 100 löner.

Vi arbetar för närvarande i programvaror från Visma, BL Administration och Fortnox, men det finns erfarenhet från ytterligare system, så hör gärna av dig med dina behov så kan vi nog finna en lösning.

Affärssystem

Visma, Björn Lundén, Fortnox, E-conomic och Pyramid.Erfarenheter finns från flera olika ekonomi- och affärssystem, med Pyramid som specialitet där det finns avancerade kunskaper och erfarenheter från implementering, vidareutveckling och anpassningar.

Men, det är inte bara själva ekonomisystemet som är av betydelse utan också olika stödsystem, t ex för att lösa scanning av leverantörsfakturor alternativ e-fakturering till kunder, eller så behöver man bringa ordning i ett artikelregister, etc, etc. Vår ambition är att kunna utgöra ett bollplank och stöd för att på så sätt fylla tomrummet mellan användare och utvecklare, vilket minskar risken för missförstånd, fel, förseningar och merkostnader.

Excel

Excel - ett excellent verktyg!

Med mångårig erfarenhet och goda kunskaper inom Excel kan vi många gånger lösa våra kunders olika behov och åstadkomma effektiviseringar i arbetet och vi använder oss gärna av makron och VBA för att åstadkomma detta.

Bland applikationer som vi utarbetat finns t ex OB- och övertidsberäkningar, schemaläggningsstöd, ekonomiska rapporter, mm, mm. Hör gärna av Dig med Dina behov så ser vi vad vi kan göra!

Rådgivning

Vi bistår även med rådgivning av olika slag och kan vi inte själva svara på era frågor har vi ett stort nätverk med mycket kompetens att tillgå.

Priser

För vårt arbete tillämpar vi en både enkel och transparent prissättning.

Löpande redovisning            599 kr/tim
Löneadministration               699 kr/tim
Övriga ekonomitjänster *)    799 kr/tim
Övriga konsulttjänster **)     899 kr/tim

Minsta debiterbara enhet utgörs av påbörjad halvtimme.

Körning debiteras med 50 kr/mil.

Priserna gäller fr om 2019-01-01.

Det är vid behov möjligt med fastprisavtal och utifrån behov och önskemål kan arbetet förläggas på plats hos er och/eller hos “Ganska”.

*) Med övriga ekonomitjänster avses t ex bokslut, årsredovisning, deklaration och ekonomisk rådgivning.

**) Med övriga konsulttjänster avses övriga verksamhetsrelaterade tjänster och rådgivning inom t ex verksamhetsutveckling och affärssystem. Kort och gott allt som inte faller inom ramen för löpande redovisning eller övriga ekonomitjänster.

Allmänna villkor SRF

Låter det intressant är du välkommen att kontakta oss oss för mer information!

Bokföring, redovisning, bokslut, deklaration. Löner, årsredovisning, rådgivning, verksamhetsutveckling. SRF, auktoriserad, redovisningskonsult. Åstorp, Klippan, Bjuv. Helsingborg, Landskrona, Ängelholm med omnejd.