Dataskyddspolicy

Policyns omfattning

Denna dataskyddspolicy som omfattar kunder, anställda och uppdragstagare beskriver hur vi på Ganska Företagspartner AB (”Ganska”) samlar in, använder, delar och skyddar personuppgifter.

Med personlig information avses information som registrerats i ett format som identifierar dig personligen, antingen direkt eller tillsammans med annan information som är tillgänglig för oss.

Godkännande av dataskyddspolicyn

Genom att använda vår webbplats, köpa våra tjänster, ta anställning hos oss eller utföra uppdrag för vår räkning godkänner du att vi använder din personliga information i enlighet med denna policy och gällande lagar. Vi behåller din information så länge vi behöver den för det ändamål för vilket vi samlade in den för eller i den mån det är tillåtet enligt lag.

Vi samlar in följande personuppgifter

Vi samlar in den information som är nödvändig för att kunna utföra våra tjänster och som krävs i ett uppdrags- eller anställningsförhållande.

Vår målsättning är att aldrig samla in mer information än vad vi behöver.

Vi samlar inte medvetet in information om barn

Vi samlar inte medvetet in information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat personlig information till oss ber vi dig kontakta oss snarast.

Syftet med insamling av personuppgifter

Vi lagrar personlig information som är nödvändig för att kunna fullfölja våra åtaganden mot kunder, anställda och uppdragstagare, kunna leverera information till externa parter (t ex Skatteverket, Fora, Försäkringskassan m fl) som en direkt följd av uppdrag eller anställning, samt i övrigt leva upp till förekommande krav enligt lag och avtal.

Personuppgifter för marknadsföringssyften

Vi använder inte personuppgifter för reklammeddelanden i marknadsföringssyfte.

Spridning av dina personuppgifter till andra

Vi kan komma att dela din personliga information med företag som utför tjänster för vår räkning alternativt med tredje part i de fall det krävs enligt lag och avtal.

Skydd av dina personuppgifter

Vi vidtar lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning.

Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra de förändringar som vi finner nödvändiga i denna policy. Vid större förändringar aviserar vid detta på vår webbplats, medan vi vid mindre förändringar endast ersätter befintlig policy med den uppdaterade.

Transparens

Om du vill ta del av den information vi har om dig kontaktar du oss skriftligen per adress nedan, varmed du kommer att få bekräfta din identitet för att förhindra att fel personer får tillgång till din information.

Du har även möjlighet att inkomma med rättelser, samt begära att information tas bort.

Ganska Företagspartner AB
Härjedalsgatan 1
265 40 Åstorp

Redovisning, bokföring, löner. Bokslut, årsredovisning, deklaration. Löner, rådgivning, verksamhetsutveckling. SRF, auktoriserad, redovisningskonsult. Åstorp, Klippan, Bjuv. Helsingborg, Landskrona, Ängelholm.