Stängt under jul och nyår

Under perioden 21:e december – 5:e januari kommer kontoret vara obemannat, men vår målsättning är erbjuda en god service även om tomten kommer på besök då vi i stället utför en del av arbetet på distans.