Omsättnings-/omställningsstöd – Nytt åtgärdspaket från regeringen

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har tagit fram ett förslag på ett nytt stöd som ska medverka till att företag skall kunna överbrygga den akuta krisen och underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet till nya förutsättningar. För att få det föreslagna stödet krävs att företaget har tappat minst 30% av omsättningen … Läs mer Omsättnings-/omställningsstöd – Nytt åtgärdspaket från regeringen

Uppdatering Covid-19

Ett uppdaterat nyhetsbrev med ytterligare information med åtgärder som regeringen vidtar avseende Coronaviruset. https://www.ganska.se/wp-content/uploads/2020/03/Ganska_-Nytt-mars-2020-Coronavirus-2.pdf