Vi summerar ihop ett händelserikt 2023.

Under året har vi medverkat i båda förvärv och försäljningar av bolag. Vi har framgångsrikt hjälpt till med en rekrytering, hållit i såväl nyemissioner som kontrollbalansräkningar, ombildat bolag och varit en aktiv part i några byten av ekonomi- och stödsystem. Sen har vi gjort vårt ”vanliga jobb” också!

Vi är inte så många men som kanske framgår är vi trots det ändå hyfsat bra på att erbjuda ”mer än bara redovisning”!

Nu ser vi fram emot ett spännande 2024 och kanske får vi dela det med Dig? Välkommen!